Skip to content

sodomak

Kryptoanarchie – šifrou ke svobodě

Kryptoanarchie bývá často porovnávána se společenskými ideologiemi jako anarchokomunismus, anarchokapitalismus a dalšími. Toto srovnání nemůže fungovat z jednoho prostého důvodu. Kryptoanarchie není ideologie, která společnosti navrhuje (nebo nařizuje), jakým způsobem má být řízena a jaká pravidla by společnost měla dodržovat. Kryptoanarchie totiž není společenský systém.Read More »Kryptoanarchie – šifrou ke svobodě