Vyjádření Paralelní Polis k EET

Datum: 01. 12. 2016 | Autor: Martin Šíp | Kategorie: Vše

Koncept Paralelní Polis vychází z manifestu jednoho ze zakladatelů Charty 77 Václava Bendy a jeho apelu na potřebu paralelní ekonomiky ve svobodné společnosti. Ekonomické nástroje byly vždy používány jako nejúčinnější nástroj kontroly:

„Politická moc pokládá tuto oblast za rozhodující prostředek pro svévolné ovládání občanů a současně ji co nejpřísněji reglementuje.“

„Politická moc zřejmě chce zlomit iniciativu Charty 77 především tím, že její účastníky vystaví nesnesitelnému ekonomickému tlaku.“ [1]

Systém EET pokládáme za reálný nástroj centralizované kontroly občanů ze strany státu. Centrálně ukládané informace o každém uskutečněném obchodu mohou být v budoucnu plošně zneužívány a souhrnná data o zákaznických preferencích představují drastický zásah do soukromí všech občanů.

S ohledem na tento závažný fakt a vzhledem k tomu, že paralelní ekonomika představuje základní pilíř původní koncepce paralelní polis Václava Bendy (principy fungování společenství Charty 77), tímto prohlašujeme bojkot vůči systému centrální ekonomické diktatury EET a vyzýváme všechny občany České Republiky, aby dělali to samé.

Paralelní Polis neakceptuje a nikdy nepřistoupí na pravidla EET.

Kontakt pro média: Martin Šíp, martin.sip@paralelnipolis.cz, 739 339 603

[1] Benda, Václav: Paralelní polis, in Noční kádrový dotazník a jiné boje, FRA Praha, 2009, str. 63

blog Paralelní Polis

Slovensko se inspirovalo českým EET. Hackeři systém prolomili
The Central Bank prohibits PP from using the word “coin”
ČNB zakazuje PP používat slovo mince. Po EET je tu kauza mince

Kontakt

Dělnická 43
Praha 7
info@paralelnipolis.cz