Skip to content

Vyjádření Paralelní Polis k EET

Koncept Paralelní Polis vychází z manifestu jednoho ze zakladatelů Charty 77 Václava Bendy a jeho apelu na potřebu paralelní ekonomiky ve svobodné společnosti. Ekonomické nástroje byly vždy používány jako nejúčinnější nástroj kontroly:

„Politická moc pokládá tuto oblast za rozhodující prostředek pro svévolné ovládání občanů a současně ji co nejpřísněji reglementuje.“

„Politická moc zřejmě chce zlomit iniciativu Charty 77 především tím, že její účastníky vystaví nesnesitelnému ekonomickému tlaku.“ [1]

Systém EET pokládáme za reálný nástroj centralizované kontroly občanů ze strany státu. Centrálně ukládané informace o každém uskutečněném obchodu mohou být v budoucnu plošně zneužívány a souhrnná data o zákaznických preferencích představují drastický zásah do soukromí všech občanů.

S ohledem na tento závažný fakt a vzhledem k tomu, že paralelní ekonomika představuje základní pilíř původní koncepce paralelní polis Václava Bendy (principy fungování společenství Charty 77), tímto prohlašujeme bojkot vůči systému centrální ekonomické diktatury EET a vyzýváme všechny občany České Republiky, aby dělali to samé.

Paralelní Polis neakceptuje a nikdy nepřistoupí na pravidla EET.

Kontakt pro média: Martin Šíp, martin.sip@paralelnipolis.cz, 739 339 603

[1] Benda, Václav: Paralelní polis, in Noční kádrový dotazník a jiné boje, FRA Praha, 2009, str. 63

Leave a Reply