Relationship Anarchy Meetup

statement

Cyklus debat, přednášek a meetupů, které probíhaly v Paralelní Polis v roce 2018.

Celý cyklus je jakýsi focus na vztahy Homo sapiens v kontextu historie a evoluce mezilidských vztahů. Víra, religie, manželství, děti, sexualita. Volnotržní mechanismy vs. regulace (kultur, států, systémů) uplatňující se ve vztazích lidí a trendy z nich vyplývající, jejich možné dopady na individuality
i společenstva lidí.

 

Témata:

Evoluce vztahů Homo sapiens – Víra, religie. Od rodových kultů, po „moderní formy“ religií. Manželství, rodina.

Prostituce – Kuplířství – kriminalizace, regulace a jejich vliv na sexwork, sexworkery, klienty, sexualitu lidí (třeba i lidí s postižením) vztahy.

Sexualita – Dobrovolnost ve vztazích, dohody, smlouvy, volnotržní mechanismy v kontextu sexuálního chování lidí a jejich vztahování se.

Děti – Komu patří, kdo a do jaké míry je za děti zodpovědný a proč? Jaké smlouvy lidé uzavírali/uzavírají
v souvislosti s existencí dětí.

 

Cílem těchto přednášek, je oslovit komunitu lidí uvažujících o vztazích mimo stávající paradigmata
a nabídnout jim – a vlastně komukoliv – jiný pohled na věc.

Cyklus přednášek a debat s lidmi smýšlejícími mimo „tradiční“ vztahový rámec a oponenty.

Vztahy iniciujeme pro přežití, bezpečí, hru, tvorbu, výzkum, byznys, uspokojení, atd., jsou tedy pro jakoukoliv společnost doslova klíčovou komoditou. Jaké vztahy tvoříme, definuje náš život i kulturu.

blog Paralelní Polis

Slovensko se inspirovalo českým EET. Hackeři systém prolomili
The Central Bank prohibits PP from using the word “coin”
ČNB zakazuje PP používat slovo mince. Po EET je tu kauza mince

Kontakt

Dělnická 43
Praha 7
info@paralelnipolis.cz