Skip to content

Relationship Anarchy Meetup

Cyklus debat, přednášek a meetupů, které probíhaly v Paralelní Polis v roce 2018.

Celý cyklus je jakýsi focus na vztahy Homo sapiens v kontextu historie a evoluce mezilidských vztahů. Víra, religie, manželství, děti, sexualita. Volnotržní mechanismy vs. regulace (kultur, států, systémů) uplatňující se ve vztazích lidí a trendy z nich vyplývající, jejich možné dopady na individuality
i společenstva lidí.

 

Témata:

Evoluce vztahů Homo sapiens – Víra, religie. Od rodových kultů, po “moderní formy” religií. Manželství, rodina.

Prostituce – Kuplířství – kriminalizace, regulace a jejich vliv na sexwork, sexworkery, klienty, sexualitu lidí (třeba i lidí s postižením) vztahy.

Sexualita – Dobrovolnost ve vztazích, dohody, smlouvy, volnotržní mechanismy v kontextu sexuálního chování lidí a jejich vztahování se.

Děti – Komu patří, kdo a do jaké míry je za děti zodpovědný a proč? Jaké smlouvy lidé uzavírali/uzavírají
v souvislosti s existencí dětí.

 

Cílem těchto přednášek, je oslovit komunitu lidí uvažujících o vztazích mimo stávající paradigmata
a nabídnout jim – a vlastně komukoliv – jiný pohled na věc.

Cyklus přednášek a debat s lidmi smýšlejícími mimo “tradiční” vztahový rámec a oponenty.

Vztahy iniciujeme pro přežití, bezpečí, hru, tvorbu, výzkum, byznys, uspokojení, atd., jsou tedy pro jakoukoliv společnost doslova klíčovou komoditou. Jaké vztahy tvoříme, definuje náš život i kulturu.