Skip to content

Respekt chce zakázat polemickou diskusi zveřejněním článku

Po sérii nelichotivých článků Jana Vitvara z časopisu Respekt na adresu Paralelní polis jsme zveřejnili vlastní reakci na text, který byl k reakci pro plné pochopení připojen. V zápětí zaslala redakce prostřednictvím svého pracovníka Michala Ischii žádost o stažení článku (tou dobou již neaktuálního vydání) z důvodů, které pan Ischia nijak blíže nespecifikoval. Zde přinášíme reakci na tuto žádost, na kterou Respekt doposud nezaslal žádnou odezvu:

from: Ischia, Michal

To: info@paralelnipolis.cz

23 Dec 2014 11:26

V objetí nepřítele (Respekt 49/2014)

Dobrý den,

prosím o stažení článku, který jste bez svolení redakce převzali z našeho webu. Článek není ani na našem webu volně dostupný a má to své důvody, které tímto poškozujete..

http://www.paralelnipolis.cz/878/re-v-objeti-nepritele-respekt-492014/#more-878

Reagovat můžete, můžete i přiměřeně citovat s příslušným odkazem.

S pozdravem

Michal Ischia | Digitální média :: Týdeník Respekt | Twitter: @ischiam

___________________________________________________________

From: Paralelní polis

To: Ischia, Michal

Re: V objetí nepřítele (Respekt 49/2014)

Vážený pane Ischio,

jako zástupce vlivného média nás žádáte, abychom z našeho webu stáhli Váš článek, resp. rozsáhlé citace z něj. Tento článek na sedmi a půl tiskových stranách referuje o naší skupině. A nereferuje o ní nikterak lichotivě. Na některých místech rozsáhlého textu nacházíme úplné výmysly a pomluvy, jinde ještě zákeřnější polopravdy. Dikce, tón a některé obraty zvlášť by neudělaly ostudu ani Tribuně, druhdy tiskovému orgánu ÚV KSČ. Nezaujatost a snaha o pochopení z nich jen srší. Nová vlna se starým obsahem. Ztroskotanci a samozvanci v žoldu západních centrál. Podoba těch mediálních obrazů je zarmucující.

Cítíme se dehonestováni, což však není důvod k pláči. Co nám vadí je naprosté nepochopení, v horším případě záměrná dezinterpretace. Váš kolega, pan Vitvar, totiž navíc rád polemizuje ad hominem, nikoliv ad rem, jak se pokrytecky tváří činit.

Abychom z bolestné zkušenosti udělali poučnou, umístili jsme Váš text na naše stránky a doplňujeme jej vlastními hledisky.

A v tom se nám snažíte bránit.

Nezlobte se, ale to je chucpe.

Nic odstraňovat nebudeme.

S pozdravem

Petr Žílka