Skip to content

Koncepty

Projekt Paralení Polis sídlí v třípatrovém domě v Holešovicích. Jednotlivá patra a prostory domu slouží odděleným konceptům odlišného charakteru, které však dohromady vytvářejí funkční organizmus. Jako místo prvního fyzického setkání s projektem slouží kavárna Bitcoin Coffee. O patro níže, tedy v suterénu budovy, se nachází technologický hackerspace s názvem CryptoLAB. V patře nad kavárnou je sdílená kancelář Paper Hub. V nejvyšším patře naleznete velký multifunkční sál, kde probíhá většina přednášek a jiných typů akcí. Toto patro se nazývá Institute of Cryptoanarchy a jeho hlavním účelem je vzdělávání. V tomto patře sídlí také náš Klub Paralelní Polis.

Více o jednotlivých konceptech se dozvíte na následujících odkazech.