Skip to content

TOR – chraňte své soukromí na internetu

Digitální stopa. Stejně jako když šlápnete do sněhu nebo trávy, i brouzdání po internetu zanechává dlouhodobé stopy. Zkušený stopař dokáže podle stop vysledovat mnoho užitečných detailů, které ho dovedou k cíli – ke kýžené kořisti. V dnešní době jde o potenciální kořist stejně jako kdysi. Kořistí jste vy, v lepším případě jen vaše peníze. Pokud vás role kořisti děsí, musíte po sobě zanechat co nejmenší stopu. A to i na internetu.

Existuje několik projektů, které internetovým uživatelům zajišťují anonymitu. Nejznámějším je síť Tor. Počátek sítě Tor se datuje do poloviny devadesátých let minulého století. Vojenští vědci v té době vyvíjeli maskovací technologii, která by znemožňovala vystopovat aktivitu amerických námořních vojenských složek na internetu. Technologii pojmenovali The Onion Router – cibulové směrování. Zkráceně TOR.

Princip činnosti cibulových slupek

Princip Toru spočívá v přeposílání komunikace přes síť různých serverů, součástí systému, které provozují dobrovolníci na různých místech světa. Internetové adresy odesílatele a příjemce nejsou čitelné obě najednou v žádném okamžiku cesty. Ve středních částech řetězce není čitelná dokonce ani jedna z adres. Kdokoli analyzuje provoz sítě, není schopen přímo určit, který konec systému komunikuje s kterým. Tor využívá vícevrstevný způsob šifrování. Zajišťuje bezpečné doručení informace mezi routery a spolehlivě kryje identitu svých uživatelů.

Pokud používáte Tor, je velmi obtížné vysledovat vaši digitální stopu. To platí pro návštěvy webových stránek, on-line příspěvky, instant messengery a jiné formy internetové komunikace. Tor chrání vaše osobní údaje. Vaši svobodu, soukromí a právo na důvěrné obchodování. Tor podporuje platformy Windows, Linux, Mac OS a Android.

Miliony uživatelů po celém světě

Jakkoli by se mohlo zdát, že se jedná o okrajový způsob ochrany osobních dat, není tomu tak. V roce 2015 odkryl výkonný ředitel projektu Tor zajímavá čísla. Instalační soubor si za kalendářní rok stáhlo přes 120 milionů uživatelů. K síti se denně připojí na dva miliony lidí z více jak stovky zemí světa. V České republice je to kolem 15 tisíc připojených uživatelů každý den. Využití sítě Tor se logicky zvyšuje v zemích, kde se cenzuruje internet a omezuje svoboda projevu.

Nezapomínejme ovšem na důležitou věc. Anonymizační službu Tor vyvinulo vojenské námořnictvo Spojených států. Podle některých informací plyne víc jak polovina příjmů projektu z peněz americké vlády. Tor je přitom velkým trnem v oku americké národní bezpečnostní službě NSA (National Security Agency). NSA je schopna monitorovat internetové aktivity pomocí speciálního programu a vše podezřelé ukládá na své servery. Uživatelé Toru se tak automaticky mohou ocitnout v hledáčku státních bezpečnostních složek.

Anonymizační schopnost sítě Tor spolu s decentralizovanou kryptoměnou bitcoin umožnily vznik volného trhu, který není kontrolován ani cenzurován. Vlády států po celém světě nemají nad tímto trhem žádnou moc. Vypátrat a zablokovat provozovatele služeb, kteří využívají sítě Tor, je technicky velmi složité. Drtivá většina vlád bude argumentovat tím, že anonymní internetová aktivita nahrává zločinnosti. Bude mít snahu ji regulovat, sledovat či kontrolovat. Je však nutné si uvědomit, jaké nebezpečí s sebou nese jakákoli snaha omezovat právo na osobní soukromí a svobodu jednotlivce. Každý uživatel internetu by měl mít volný přístup ke způsobu, kterým bude chránit sám sebe, svá data, své peníze a vlastní svobodu. Bezpečnostní složky státu placené z našich daní by měly hledat takové cesty k omezení zločinnosti, které nebudou přímo omezovat osobní svobodu každého z nás.

Leave a Reply