Skip to content

Postapo Meetup

POSTAPO je nová série pravidelných programů Paralelní Polis o životě po blackoutu. Koná se vždy poslední pátek v měsíci.

Dnešní doba je charakteristická prudkými a neočekávanými změnami, které se mohou dotknout jakékoli oblasti lidského života. Nepředvídatelnost vývoje způsobuje obavy. Týkají se samotné činnosti člověka a jejích důsledků, které mohou a nemusejí být zamýšlené. Mohou být způsobené i jinými faktory, například přírodními silami. Podobné obavy vytvářejí tragický pocit v životech lidí i národů. V minulosti se častokrát objevil a mnohy byl reálnou odpovědí na historické události.

V dnešní době lidé často diskutují o možných kolapsech systémů. Jako kdyby tušili blížící se konec či radikální změnu. Pocity těchto lidí směřují k jedinému závěru. Člověk by měl být připraven na cokoli. Aktivní přípravou se člověk vyhýbá strachu z neznámého a vlastní bezmoci. Postapo nabízí návod a odpovědi na základní otázky. Přijďte a setkejte se s lidmi, kteří přemýšlejí stejně jako vy.