Skip to content

Paralelní léto v parné Polis

  • by

Tak jako šest prázdnin před tím, i ty letošní jsou pro Paralelní Polis útlumovým obdobím. Náš coworking je více než poloprázdný a to i přes to, že jsme se před pár lety zmohli na klimatizaci. Práce v uzavřených prostorách v rozpáleném městě není lákavá. V kavárně se pohybují především lidé zodpovědní za provoz domu a naše nová uměle inteligentní parta Paioneers je decentralizovaná po celé Evropě. Všichni lačně očekáváme novou mutaci delta, která nám společně se státem jistě přichystá další sérii dobrodružství s existenčním kličkováním. Jak víte, tak covid bereme vážně, a to bez ohledu na to, co přikazuje stát. I když na smysluplnost opatření mají různí lidé z Paralelní Polis různé názory, tak jsme se vždy konsensuálně shodli, že chránit ostatní je zodpovědné, solidární, rozumné, a to i za cenu momentálního nepohodlí. I když nám covid hodně znepříjemnil fungování, tak nás i hodně naučil, a to především v tom, jak pružně reagovat na rychlé a zásadní změny ve společenských pravidlech.

Každé léto věnujeme přípravě kongresu. Bylo tomu tak i loni, kdy jsme kongres pořádali i přes nepříznivé podmínky takřka bez dispozičních a programových změn. Kongres nebyl fiaskem, i když účast byla o třetinu menší, a to především proto, že návštěvnost ze zahraničí byla velice komplikovaná. Letos jsme se rozhodli pro kompromisní formát a to ten, že se vrátíme k původnímu pojetí kongresu z prvního roku, kdy jsme se snažili maximálně využít možností domu, které nejsou až tak limitující. Bohužel proto budeme letos nabízet pouze 100 vstupenek. S účinkujícími, personálem, techniky a dobrovolníky budeme i tak mít na kongresu 200 lidí, což je množství návštěvníků, které v kritický moment zvládneme na místě otestovat PCR testy. Vedle toho budeme dělat ještě paralelní kongres, který nebude formou přenosu ze sálů, ale každý z hostů, bude samostatně vysílat ze studia tak, aby jeho vystoupení bylo plnohodnotnou prezentací. I za těchto podmínek se nám podařilo získat partnery, díky kterým můžeme vstupenky udržet na tradiční ceně a vysílání ze studia bude k dispozici bezplatně.

Závěrem bych vám chtěl popřát decentralizované prázdniny plné P2P zážitků, načerpejte solární energii, odpočiňte si a pokud to půjde, tak stále sledujte naše vzdělávací vysílání na Youtube, kterým suplujeme fyzické meetupy. Od září připravujeme nová, menší i větší překvapení.

 


Roman Týc