Skip to content

Internetová komunikace v rukou státu

Podle projednávané novely zákona o Vojenském zpravodajství, kterou předložilo Ministerstvo obrany, by stát mohl bez soudního rozhodnutí monitorovat a analyzovat libovolnou internetovou komunikaci.

Jak už dříve tento rok uvedl server Lupa.cz, může reálně dojít k zásahům do soukromí obyvatel a svobodného podnikání.

Je až překvapivé, jakým způsobem chce stát v této věci zasahovat do svobody podnikání a přikazovat poskytovatelům, že musí dovolit špehování na své vlastní infrastruktuře. Důvodová zpráva k novele zákona praví:

Hospodářský dopad předkládaného návrhu lze očekávat pouze u úzké skupiny osob, které jsou subjekty zajišťujícími sítě nebo služby elektronických komunikací a které budou osloveny s žádostí o součinnost. Tyto osoby budou pravděpodobně částečně ovlivněny právě nutností tuto součinnost poskytnout, nicméně návrh předpokládá úhradu účelně vynaložených nákladů těmto osobám vzniklých.

Další alarmující faktor této novely je, že rozhodnutí o umístění tzv. “černé krabičky” neschvaluje soud, nýbrž vláda, po předložení návrhu ministrem obrany.

Umístění technických prostředků kybernetické obrany podle § 16a může být provedeno výlučně na základě jeho schválení vládou, která rovněž schválí podmínky jejich používání k zajištění kybernetické obrany. Návrh na umístění technických prostředků kybernetické obrany, jehož součástí je také návrh podmínek jejich používání, předkládá vládě ministr obrany na základě návrhu ředitele Vojenského zpravodajství.

V důsledku to znamená, že oslovený poskytovatel musí vyhovět tzv. žádosti, proti které nemá možnost se odvolat, ani se jí vyhnout, neboť se tím vystavuje správnímu řízení.

Reálné důsledky

Toto vše je absurdní v daný moment, kdy neexistuje reálná hrozba kybernetického útoku na Českou republiku a tyto pravomoci by tak mohly být zneužity pro nekalé úmysly státu, státních činitelů, či osob na ně napojených. I když zákon i důvodová zpráva jasně stanoví, že nebude nahlíženo do konkrétních dat a zásahy do soukromí nadále zůstanou na rozhodnutí soudu, je jasné, že tento zákon je jen připravení živné půdy pro další novelu, která zajistí, že už toto rozhodnutí vyžadováno nebude.

Do té doby může být rozdistribuováno dostatečné množství “černých krabiček” na klíčových bodech infrastruktury a začít sledovat obsah průchozích dat je jen o zapnutí této funkce. O tom, kde všude jsou tato zařízení rozmístěna se s největší pravděpodobností jen tak nedozvíme, jelikož tyto informace spadají pod Ministerstvo obrany a jejich vyzrazení by tedy bylo posuzováno jako narušení bezpečnosti státu.

Umisťování sledovacích zařízení do existující infrastruktury samozřejmě není levná záležitost, řádově se pochybující v desítkách i stovkách tisíc, a tak budou všechny náklady proplaceny Ministerstvem obrany – tedy z našich daní.

Jednoduše řečeno: Stát vás bude sledovat a vy si za to zaplatíte.

Jak se vyhnout sledování

Naštěstí existují nástroje, které nám pomáhají dosáhnout anonymity na internetu a vyhnout se tak státnímu sledování. V Institutu Kryptoanarchie se zabýváme reálným užitím těchto nástrojů a jsme schopni pomoci i vám. Obraťte se na nás.

Pavel Ševčík
Institut Kryptoanarchie
hackerspace@paralelnipolis.cz