Skip to content

Decentruck

  • by

Decentruck je mobiní verzí Paralelní Polis včetně její kavárny, která podporuje digitální svobodu a šíří koncept decentralizace a kryptoanarchie. Sdílí hodnoty a myšlenky tohoto globálně jedinečného projektu a má ambice zasáhnout celou Evropu či dokonce cestovat po celém světě. Naším cílem je vzdělávat širokou veřejnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, adopce kryptoměn, udržitelného rozvoje a nových technologií. 

Aby náš Decentruck nestál v této komplikované době nevyužit, rozhodli jsme se ho plně využít jako pojízdnou kavárnu a podpořit zdravotníky Fakultní nemocnice Bulovka alespoň tím, že jim budeme připravovat výběrovou kávu zdarma. Před třemi týdny jsme spustili crowdfundigovou kampaň “Káva pro zdravotníky v první linii!” a prostřednictvím portálu HitHit vybíráme finance, abychom našim zdravotníkům rozdali co možná nejvíce kávy. V tuto chvíli zbývají do konce kampaně 3 dny a každých dalších vybraných 10 000 Kč umožní prodloužit naše působení na Bulovce o další den.

Kompletní seznam odměn, které je možné za příspěvek na kávu zdravotníkům získat a možnost přispět najdete zde.