Skip to content

Den proti digitálním omezením DRM

  • by

Dnešní den technologická komutita upozorňuje na etické problémy spojené se správou digitálních omezení DRM (Digital Restriction Managment). Sytém DRM má za úkol omezit způsoby, kterými může uživatel zacházet s daty, která má k dispozici.

Společnosti, které pomocí DRM omezují své uživatele tvrdí, že DRM má za úkol zamezit nelegálnímu kopírování. Hlavní výhodu, kterou ale získávají, je kontrola nad distribucí. Tím dosahují většího finančního zisku na úkor omezení svých zákazníků. Finanční zisk není sám o sobě problémem, ale stává se jím, v okamžiku, kdy je ho dosahováno neférovým omezením práv spotřebitele, která by měl při použití tradičních technologií. Tímto se koncentruje moc souvisejících s distribucí a výrobou médií a vytváří se monopolní prostředí.

V tomto případě technologie namísto umožnění širších možností naopak omezují společnost hrubším způsobem než by tomu bylo bez nich. Tím je zásadním způsobem zasahováno do práv spotřebitele a zabraňuje svobodnému použití dat způsobem, který by za normálních okolností měl mít garantovány zákonem.

Spořebitel si v tomto případě pořizuje médium, které je již od výroby vlastně poškozeno. Takováto média mu například neumožní číst pořízenou knihu na jiném zařízení, vytvoření její zálohy. Půjčení knihy svým přátelům nebo používání zařízení bez internetového připojení. Používáním systému DRM dáváte distributorům možnost sledovat, co a jak s daty provádíte. Tyto problémy nejsou jenom v teoretické rovině, ale jsou opakovaně zneužívány.

Jedním z příkladů takového zásahu je smazání dříve pořízené knihy 1984 od George Orwela. Je ironické, že právě tato kniha nás má varovat před nebezpečím spojeným s autoritami, které mají absolutní kontrolu nad informacemi a záznamy z minulosti, a mohou je tak svévolně měnit a ničit.

Firma Amazon, která se v tomto příkladu dálkového smazání knihy dopustila, se sice později omluvila ale s tím, že se něčeho takového příště nedopustí pokud ji k tomu nedonutí vláda. Tento dodatek ale příliš klidu při používání dat zatížených DRM nepřidá.

Bohužel obcházení DRM je díky loby těchto společností často perzekuováno. Co je ještě horší je, že vývojáři bezpečnostního software, který umožnuje DRM odstranit musí pravidelně žádat o vyjímky ve složitém procesu s nejistotou úspěchu. Navíc technické odstranění DRM se nemusí vždy podařit.

Distribuční společnosti dobře vědí, že kdyby uživatele rozuměli tomu, jak DRM funguje, byla by to jejich prohra. Proto se snaží tato digitální pouta na uživatele skrývat, často formou předinstalovaných proprietárních programů, které uživateli odpírají kontrolu nad jeho zařízením a sami jej využívají způsobem, se kterým by uživatel pravděpodobně nesouhlasil.

Naštěstí je stále mnoho firem, které se zavázaly respektovat práva svých uživatelů a veřejně odmítli DRM. Jejich seznam můžete najít například na zde a nebo se přímo informovat při nákupu digitálních médií.

Jak se tedy DRM můžeme účině bránit? Prvním krokem je odmítnutí médií obsahujících DRM. Informujte se o přítomnosti DRM v datech poskytovaných službámi, které používáte. Pokud zístite přítomnost DRM požádejte, o její odstranění například pomocí emailu jehož předlohu můžete najít zde. Pokud vám nevyhoví, přestaňte s využívaním jejich služby a přejděte k etickým distributorům dat.

Dalším krokem je osvěta a společnosti o problémech spojených s DRM. Sdílejte tento článek na svém blogu, či sociálních médiích s hash tagem #DayAgainstDRM a pomožte nám rozšírit povědomí o nebezpečí DRM.

 

— Zebra