Skip to content

Demokratizace korporativismu: Jak dosáhnout dokonalé korupce na tzv. anonymních predikčních trzích

Abstrakt

V následujícím článku vám vysvětlím, jak je možné dosáhnout dokonalé korupce na tzv. anonymních predikčních trzích.

Tento koncept není nový a byl již popsán Timothy C. Mayem v The Cyphernomicon a Robinem Hansonem ve Futarchy – Vote Values, But Bet Beliefs (oba články v angličtině).

Pro ilustraci ukáži, jak můžou anonymní predikční trhy významně narušit jakýkoli systém parlamentní demokracie. Tento mechanismus lze samozřejmě využít v jakékoli autoritativní hierarchické organizaci, kde má moc malé množství lidí.

Poznámky

Skutečně anonymní kryptoměna – jakákoliv kryptoměna se “zaměnitelností (fungibility)” (např. Monero , Zcash , Zcoin atd.)

Anonymní predikční trh – jakýkoliv trh, který přijímá skutečně anonymní kryptoměny a je přístupný přes onion/I2P adresu (pomocí Tor / I2P) (viz také plně decentralizované predikční trhy Augur a Gnosis, které vlády nemohou regulovat nebo rušit).

Futarchie – forma vlády, při které zvolení politici definují míru národního blahobytu a predikční trhy se používají k určení těch opatření, které budou mít nejpozitivnější účinek.

Společnost před anonymními predikčními trhy (současnost)

Vlády mají monopol na právní předpisy a regulace. Tento monopol často využívají korporace, což vede ke korporativismu. Tento efekt je možné vidět ve všech zemích po celém světě.

V současné době mohou korumpovat politiky (včetně poslanců) jen některé skupiny lobbistů/korporací. Je to způsobeno tím, že tato lobby vyžaduje hodně vzájemné důvěry. Korupce je proto přísně omezena na finanční/lobbistické skupiny, které jsou vládám blízké.

Společnost s anonymními predikčními trhy (futarchie)

Anonymní predikční trhy umožňují něco, co nebylo v minulosti možné a (díky skutečně anonymním kryptoměnám a predikčním trhům) nyní je technicky proveditelné – vytvoření zcela anonymní ekonomické pobídky.

Díky tomu umožňují predikční trhy demokratizaci korporativismu. Kdokoli může vytvořit anonymní podnět ke korupci politiků. Technicky toho lze dosáhnout na predikčních trzích.

Ovlivnění voleb v parlamentní demokracii

Při demokratických volbách se zřizuje mnoho volebních okrsků. Díky anonymním predikčním trhům je možné vytvořit anonymní ekonomickou motivaci k manipulaci volebních komisí tak, aby “určila správného vítěze” (např. Strana X) v daném volebním okrsku.

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že vaše strana X vyhraje v daném volebním místě, vytvoříte sázku, např. 1000 XMR (což je téměř 100 000 amerických dolarů), že strana X nevyhraje. Pokud není pravděpodobné, že daná strana zvítězí normálně, vytvoříte silnou ekonomickou motivaci členům volební komise, aby si vsadili, že strana X vyhraje a následně manipulovali s hlasováním. V této situaci mohou získat odměnu zcela anonymním způsobem. Je tak nemožné prokázat, že členové volebních okrsků vzali úplatek.

Stejná technika “sázení” může být použita ve všech volebních místech v zemi. V závislosti na tom, jak je pravděpodobné, že strana X zvítězí na daném místě a s ohledem na skutečnost, jak snadno mohou být v dané oblasti zkorumpovatelní členové komise, je možné vytvořit vhodné “sázky” na anonymních predikčních trzích. Např. 1000 XMR (cca 100 000 dolarů), že strana X nevyhraje v obci A, 5000 XMR (cca 500 000 dolarů), že strana X nevyhraje v malém městě B a 20 000 XMR (cca 2 000 000 dolarů), že strana X nevyhraje ve městě C.

Kromě těchto sázek na regionální úrovni můžete vytvořit “obrovské” sázky na úrovni celé země, např. 1 000 000 XMR (cca 100 000 000 dolarů), že strana X nevyhraje v zemi Z.

Velké sázky mohou být podnětem pro spolupráci mnoha lidí na vytvoření sázky opačné, získat odměnu a rozdělit ji mezi účastníky.

Korupce politika/poslance

Kromě predikčních trhů, které mohou manipulovat s regionálními nebo vnitrostátními volbami, může být anonymní ekonomický podnět využit i ke zkorumpování jakéhokoli politika/poslance. V situaci, kdy je hlasování veřejné a je známo, jak každý poslanec hlasuje, je možné vsadit např. 1000 XMR (cca 100 000 dolarů), že daný politik bude nebo nebude hlasovat pro návrh N. Vytvoří se tak anonymní ekonomická pobídka pro politika, aby vsadil opačně a získal odměnu.

Kromě anonymních sázek na hlasování každého poslance je možné vsadit na hlasy většiny členů parlamentu (např. pro danou stranu) nebo všech poslanců parlamentu. Díky tomu je opět možné vytvořit silnou pobídku ke spolupráci mnoha lidí a následné rozdělení odměny.

Závěr

Poprvé v historii je možné dosáhnout anonymní ekonomické pobídky vedoucí k úplné anonymní korupci a úplatkům s nemožností identifikovat ty, kteří korumpují, ani ty, kteří úplatek přijmou.

Dokonalá korupce umožňuje demokratizaci korporativismu – každý může vytvořit anonymní ekonomickou motivaci a být poskytovatelem i příjemcem úplatku.

Lidé, kteří vnímají korupci jako něco hrozného, ​​mohou být znepokojeni tímto “procesem demokratizace”. Je nutné si uvědomit, že díky predikčním trhům může jít v tomto procesu výrazně více lidí “s kůží na trh” a ukázat své skutečné přesvědčení, což pravděpodobně povede k futarchii.


Překlad článku The democratization of corporatism: How to achieve the perfect corruption using anonymous predictions markets, který vyšel na webu Steemit.com.