Skip to content

Kryptoanarchie

Nové technologie s sebou přinášejí i možnost volby – nacházíme se v době, kterou definoval manifest kryptoanarchie.