Skip to content

BREWSTER KAHLE (INTERNET ARCHIVE): KDYŽ SI NEDÁME POZOR, CELÁ LITERATURA 20. STOLETÍ BY MOHLA ZMIZET

  • by
Digitální knihovník Brewster Kahle si vzal za své celoživotní poslání zajistit univerzální přístup ke všem znalostem. Na rozdíl od mnoha jiných idealistů ale nezůstal pouze u vizí.
Brewster Kahle založil a řídí Internet Archive, bezplatnou digitální knihovnu, která archivuje weby a zpřístupňuje je všem bez rozdílu. Vytvořil skutečnou historii vzniku internetu a díky svému působení ve správní radě Electronic Frontier Foundation se zasloužil o to, aby tyto informace zůstaly volně dostupné.
Brewster Kahle byl také speaker na letošním Hackers Congressu, kde vznikl tento rozhovor 💥