Skip to content

Kryptoměny vedou k větší svobodě i k riziku vzniku bublin

Přečtěte si článek od Blockchain Legal, start-upu, který vznikl a má zázemí v Paper Hubu v Paralelní Polis. Blockchain Legal je advokátní kancelář, jejíž cílem je „…rozvíjet hodnoty osobní svobody, ochrany soukromí a decentralizace v těsném sepětí s moderními technologiemi.“

Blockchain Legal: Kryptoměny vedou k větší svobodě i k riziku vzniku bublin

Vývoj v oblasti kryptoměn probíhá v České republice bouřlivě. Praha patří z hlediska velikosti a významu kryptoměnové komunity mezi světová centra. Česko tak má ideální předpoklady i polohu pro vznik start-upů a inovativních řešení spojených s digitálním finančním prostředím. Úspěšnost rozvoje bude nyní záviset na vstřícnosti zdejší legislativy a národních regulátorů. K podpoře trendu jsme se rozhodli přispět založením advokátní kanceláře Blockchain Legal, která se na oblast kryptoměn a blockchainu specializuje.

ICOs propojují start-upy s investory

ICOs jsou novým technickým řešením propojujícím start-upy s investorem, jímž může být takřka kdokoliv. ICOs přinesly díky řadě technologických výhod nebývalou jednoduchost do procesu získání kapitálu. S tím souvisí i častá nejistota v právním ukotvení projektů motivovaná hlavně snahou vyhnout se dopadu právní úpravy investičních nástrojů (v angličtině securities). V Česku žádné ICO prozatím nebylo realizováno, nicméně v několika vznikajících projektech se o nich uvažuje.

Principy osobní i podnikatelské svobody a decentralizace jsou pro naši kancelář klíčové, proto obecně vznik ICOs vítáme. Zároveň je považujeme za novou formu crowdfundingu, která zásadně zvýší dostupnost externího kapitálu všem typům podnikatelských subjektů. Tento vývoj jednoznačně povede ke zvýšení individuální finanční svobody. Právě tomuto kontextu crowdfundingu se budeme blíže věnovat v rámci přednášky na letošním Hackers Congress pořádaném v Paralelní Polis od 6. do 8. října.

Zároveň však jde o vysoce inovativní a revoluční řešení zasazené do plně svobodného prostředí. To s sebou nezbytně nese riziko vzniku „bublin“ a jejich následného praskání a s tím spojené riziko ztráty investovaných prostředků. To platí dvojnásob u projektů, které mají vysoké ocenění (mnohdy v řádech stovek milionů korun), ačkoliv jsou zatím zaštítěny jen testovací verzí cílového řešení či dokonce jen primární dokumentací tohoto řešení (tzv. white paper). Přesto nepochybujeme o tom, že se trh těmto novým příležitostem přizpůsobí a brzy začnou vznikat nové kontrolní mechanismy.

Radim Kozub, Pavel Urbaczka: Blockchain Legal, Paralelní Polis