Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Vše”

Bitcoin v El Salvadoru

Dnes (7. 9. 2021) vstupuje v El Salvadoru platnost zákona o povinnosti obchodníků přijímat bitcoin jako jednu z forem platby (doposud byl oficiální státní měnou v El Salvadoru americký dolar).…

Slavíte “crypto only Pornhub”?

PornHub se stal “crypto only” serverem – https://www.theblockcrypto.com/linked/87616/pornhub-monero-mastercards-visa-crypto. Za jiných okolností by to asi bylo fajn, ale co za tím doopravdy stojí? Nejdříve je potřeba si uvědomit, že PornHub se…

Den proti digitálním omezením DRM

Dnešní den technologická komutita upozorňuje na etické problémy spojené se správou digitálních omezení DRM (Digital Restriction Managment). Sytém DRM má za úkol omezit způsoby, kterými může uživatel zacházet s daty,…